۹۵/۱۰/۲۰

آلومینایزینگ نیکل نانوکریستال تهیه شده با آبکاری

 

با توجه به اثرات شگرف ریز شدن اندازه دانه های فلز زیر لایه تا ابعاد چندین نانومتر بر خواص مواد، در این مقاله ابتدا اثر حضور ساخارین سدیم در حمام آبکاری واتس و همین طور دانسیته جریان بر اندازه دانه های نیکل رسوب داده شده بر روی زمینه مسی با آبکاری با جریان مستقیم مطالعه شده است.

سپس سینتیک رشد پوشش آلومینایدی بر روی نیکل نانوکریستال با اندازه دانه حدود ۲۵ نانومتر تهیه شده با آبکاری در مقایسه با نتایج گزارش شده برای رشد پوشش آلومینایدی بر روی نیکل درشت دانه بررسی شده است.

 

منبع: ایران نیوز

rang247اخبار صنایع رنگمقالاتخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۵/۱۰/۲۰ آلومینایزینگ نیکل نانوکریستال تهیه شده با آبکاری   با توجه به اثرات شگرف ریز شدن اندازه دانه های فلز زیر لایه تا ابعاد چندین نانومتر بر خواص مواد، در این مقاله ابتدا اثر حضور ساخارین سدیم در حمام آبکاری واتس و همین طور دانسیته جریان بر اندازه دانه های نیکل رسوب داده شده...اخبار صنایع رنگ و رزین