۹۵/۱۰/۱۹

آماده سازی مناسب سطح برای پوشش دهی به روش آندایزینگ سخت

آندایزینگ سخت روش پوشش دهی بر روی سطوح آلومینیومی است که خواص بسیار مطلوبی چون مقاومت به سایش و خوردگی بالا، خاصیت خود روغن کاری، ایجاد یک پیش لایه مقاوم برای رنگ کاری، ایجاد عایق الکتریکی و حرارتی و غیره دارد و ایجاد آن نسبت به روش های دیگری که خواص مشابه ایجاد می نمایند هزینه کمتری دارد. لذا امروزه در صنایع مختلف استفاده از این روش برای ایجاد پوشش اکسیدی بر روی سطح آلومینیوم گسترش یافته است.

عوامل مختلفی همچون دانسیته جریان، ولتاژ، نوع و دمای الکترولیت، شکل و ابعاد قطعه، نوع جریان بر خواص حاصله از پوشش تاثیرگذارند. یکی از این عوامل که تاثیر بسزایی بر یکنواختی، خلوص و چسبندگی پوشش به سطح دارد آماده سازی آن برای انجام فرآیند پوشش دهی می باشد. امروزه این عامل با توجه به ویژگی های مورد انتظار از قطعه و حساسیت کاربردی آن به شیوه های مختلفی انجام می شود که به عنوان فرآیند قبل از آندایزینگ شناخته می شود.

این مقاله بررسی انواع مختلف این عملیات برای دست یابی به سطحی مطلوب انجام پوشش دهی می پردازد.

 

منبع: ایران نیوز

rang247پوشش های صنعتی و کامپوزیتمقالاتخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۵/۱۰/۱۹ آماده سازی مناسب سطح برای پوشش دهی به روش آندایزینگ سخت آندایزینگ سخت روش پوشش دهی بر روی سطوح آلومینیومی است که خواص بسیار مطلوبی چون مقاومت به سایش و خوردگی بالا، خاصیت خود روغن کاری، ایجاد یک پیش لایه مقاوم برای رنگ کاری، ایجاد عایق الکتریکی و حرارتی و غیره دارد و ایجاد آن...اخبار صنایع رنگ و رزین