۹۶/۰۱/۱۵

اطلاعیه شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ در خصوص صیانت از علائم تجاری

شرکت تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولا وابسته بنابر رسالت خطیر خویش در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی و صیانت از حقوق مالکیت معنوی علائم تجاری و با توجه به  منشور اخلاقی مصوب  در مجمع عمومی شرکت تعاونی ,  بدینوسیله توجه  اعضای محترم را در سطح کشور به نکات ذیل جلب می نماید:

صنایع رنگ و رزین
۱) کلیه رنگهای ساختمانی  مشمول استاندارد اجباری می باشند  و تولیدکنندگان رنگهای ساختمانی می بایست ضوابط و فرآیند تعریف شده سازمان استاندارد را بعنوان الزام رعایت نمایند تا امکان صدور و بکار گیری علامت استاندارد  برای متقاضی فراهم گردد و  نیز در طول مدت بکار گیری علامت نیز ملزم به رعایت ضوابط  می باشند . از جمله الزامات  در استانداردهای ملی  رعایت اصول نشانه گذاری می باشد که می بایست توسط  تولید کننده  ، رویه های قانونی آن رعایت گردد. در این راستا چنانچه تولیدکننده دارای علامت تجاری  ثبت  شده باشد , الزام به رعایت آن  منطبق با آنچه که  ثبت شده  می باشد وچنانچه دارای علامت ثبت شده تجاری نباشد, می تواند نام ثبت شده شرکت را عینا در یک اندازه و بطور یکنواخت و پیوسته بکار برد و این مهم از اصول نشانه گذاری است.
لذا  رعایت کامل مقررات و ضوابط سازمان ملی  استاندارد ایران به ویژه در امر نشانه گذاری در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان  و حقوق مالکیت معنوی ناشی از ثبت علامت تجاری و طرحهای صنعتی  اعضاء تعاونی میباشد.
۲) توجه خاص به بند ۴ منشور اخلاقی تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولات وابسته به آن ,  در راستای کامل حفظ حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و مالکیت معنوی شرکتهای تولیدی عضو  می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا تاکید میگردد اعضاء محترم نسبت به رعایت حقوق مالکیت معنوی اقدام نمایند.
۳)با توجه به قوانین مالیاتی کشورلزوم خرید رنگ با قاکتورهای معتبر از تولیدکنندگان  دارای مجوزهای قانونی مورد تاکید می باشد.لذا  مسئولیت خرید هرگونه رنگ و محصولات وابسته  و  احراز  قانونی فروشنده و احراز بکارگیری علامت تجاری که بر  روی بسته بندی  می باشد   با خریدار می باشد.

 

منبع: ایران نیوز

https://rang247.com/wp-content/uploads/2017/04/0615.jpghttps://rang247.com/wp-content/uploads/2017/04/0615-150x150.jpgrang247اخبار صنایع رنگخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۶/۰۱/۱۵ اطلاعیه شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ در خصوص صیانت از علائم تجاری شرکت تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولا وابسته بنابر رسالت خطیر خویش در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی و صیانت از حقوق مالکیت معنوی علائم تجاری و با توجه به  منشور اخلاقی مصوب  در مجمع عمومی شرکت تعاونی , ...اخبار صنایع رنگ و رزین