۹۵/۰۹/۲۲

علل ایجاد ترک دیوار ساختمان و رفع آنها در رنگ آمیزی

 

بطور خلاصه سه نوع ترک ساختمانی در دیوارها مشاهده می کنیم که به سه دلیل اصلی ایجاد می شود:

–          ترکهای ساختمانی با زوایه ۳۰ تا ۴۵ درجه که به علت نشست کل ساختمان ایجاد می شود. این ترک عمقی می باشد و بعد از شکافتن مشاهده می شود که آجرها و سیمان ها هم ترک حورده اند.

–          ترکهایی که معمولا عمودی یا افقی اند .این نوع ترکها به دلیل وجود جریان هوا در داخل گچ ایجاد می شوند. دیوارهای که حامل لوله خرطومی برای سیمهای برق و تلفن هستند از این دسته اند. یا اگر ساختمانی مستقیم مورد هحمه باد قرار گیرد ممکن است چنین ترکهایی ایجاد شود. یا دیوارهای شومینه و اطرافش که به علت حرارت به پوکی گچ می رسند.

–          ترکهایی که بیشتر بصورت پوست پوست شدن مشاهد می شوند که به علت رنگ آمیزی غیر اصولی و زیر کار نامناسب ایجاد می شوند.

حال با این مشکل ترک خوردن دیوارها چه کنیم؟

–          ترکهای نوع اول (عمقی) و نوع دوم با هر نوع زیرکاری دوباره ترک خواهند خورد.

–          ترکهای نوع سوم با استفاده از زیر کار اصولی و رنگ آمیزی با رنگهای استاندارد قابل رفع شدن هستند.

 

منبع: ایران نیوز

https://rang247.com/wp-content/uploads/2016/12/0201.pnghttps://rang247.com/wp-content/uploads/2016/12/0201.pngrang247اخبار صنایع رزیناخبار صنایع رنگخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۵/۰۹/۲۲ علل ایجاد ترک دیوار ساختمان و رفع آنها در رنگ آمیزی   بطور خلاصه سه نوع ترک ساختمانی در دیوارها مشاهده می کنیم که به سه دلیل اصلی ایجاد می شود: -          ترکهای ساختمانی با زوایه ۳۰ تا ۴۵ درجه که به علت نشست کل ساختمان ایجاد می شود. این ترک عمقی...اخبار صنایع رنگ و رزین