۹۵/۱۰/۲۰

نانوپوششهای خود ترمیم کننده

تاکنون پوششهای مقاوم به خوردگی متعددی شناخته شده اند که مکانیزم حفاظتی این پوششها فقط تا زمانی کارا است که دچار آسیب نشده باشند و به محض ایجاد کوچک ترین عیب، اغلب این پوششها دیگر قادر به محافظت از لایه زیرین نخواهند بود.

 

پوششهای حاوی ترکیبات کرم به دلیل مقاومت به خوردگی بالای آنها حدود بیش از یک قرن  است که مورد استفاده قرار گرفته اند.

این کاربردها نتیجه پاسیو یا محافظ بودن لایه اکسید/هیدروکسیدی ایجاد شده بر روی سطح فلز و هم چنین نشان دادن ویژگی خود ترمیم کنندگی در صورت ایجاد آسیبهای مکانیکی یا شیمیایی، می باشند.

امروزه استفاده از این مواد به دلیل مضرات زیست محیطی، محدود شده است و رویکرد به سمت جایگزین کردن این مواد با پوشش های موثر ضد خوردگی می باشد.

توسعه سیستمهای پوششی جدید با قابلیت محافظت فعال در برابر خوردگی، به عنوان جایگزین پوششهای کرماته از اهمیت بنیادی برخوردار است.

 

منبع: ایران نیوز

https://rang247.com/wp-content/uploads/2017/01/8605.jpghttps://rang247.com/wp-content/uploads/2017/01/8605-150x150.jpgrang247نانو پوشش هاخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۵/۱۰/۲۰ نانوپوششهای خود ترمیم کننده تاکنون پوششهای مقاوم به خوردگی متعددی شناخته شده اند که مکانیزم حفاظتی این پوششها فقط تا زمانی کارا است که دچار آسیب نشده باشند و به محض ایجاد کوچک ترین عیب، اغلب این پوششها دیگر قادر به محافظت از لایه زیرین نخواهند بود.   پوششهای حاوی ترکیبات کرم...اخبار صنایع رنگ و رزین