۹۵/۰۹/۳۰

چالشهای آینده صنعت رنگ خودرو در کلاس جهانی

چالشهای عمده ای که پیش بینی می گردد صنعت خودرو در دهده آینده با آن روبرو گردد شامل حذف آلاینده های زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت می باشد.

بنابراین خودروسازانی می توانند در این عرصه رقابتی همچنان باقی بمانند که در راستای موضوعات فوق الذکر برنامه منسجمی داشته باشند.

جهت ارائه برنامه و پیگیری موضوع نیازمندیم بدانیم چگونه این دو پارامتر بر صنعت رنگ خودرو تاثیر می گذارند و راه های ممکن جهت تحقق این اهداف با حداقل هزینه چیست؟

بر اساس آخرین تحقیقات به عمل آمده سهم قابل توجهی از انرژی در فرایند رنگ  آمیزی خودرو مصرف می شود که تاکیدی بر اهمیت ارائه راهکارهای خلاقانه جهت کاهش مصرف انرژی در دهه آتی دارد.

مهمترین سهم آلاینده های زیست محیطی در کشور ما ناشی از سوختهای فسیلی می باشدکه طراحان و سازندگان محصولات جدید می بایست این نکته را مدنظر قرار دهند.

این دو عامل چالشهای مهمی را ایجاد می نمایند که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. در این مطالعه کاهش آلاینده ها از منظر کاهش مصرف سوخت در فرآیند و تولید بررسی خواهد شد.

 

منبع: فودپرس