۹۵/۱۰/۱۳

گزارش دوره “رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی”- ۸ و ۹ دی

دوره آموزشی “دانش رنگسازی – رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی” در تاریخ ۸ و ۹ دیماه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تدریس مهندس علی فرزانه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در دوره رنگهای آلکیدی ساختمانی:
کالو رنگ، بهشت رنگارنگ، طیف سایپا، رنگارنگ اطلس، هیراد شیمی، نیکا، کیمیا رنگینه فام، رنگسازی شیمی صحرا و …

 

منبع: ایران نیوز

https://rang247.com/wp-content/uploads/2016/09/download-2.jpghttps://rang247.com/wp-content/uploads/2016/09/download-2-150x116.jpgrang247اخبار صنایع رزیناخبار صنایع رنگخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۵/۱۰/۱۳ گزارش دوره 'رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی'- ۸ و ۹ دی دوره آموزشی 'دانش رنگسازی - رزین و رنگهای آلکیدی (روغنی) ساختمانی' در تاریخ ۸ و ۹ دیماه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تدریس مهندس علی فرزانه برگزار گردید. شرکت کنندگان در دوره رنگهای آلکیدی ساختمانی: کالو رنگ، بهشت رنگارنگ،...اخبار صنایع رنگ و رزین