95/10/13

گزارش پنجمین دوره “آبکاری عمومی” – 3 دی ماه

پنجمین دوره آموزشی “آبکاری عمومی” در تاریخ 3 دیماه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تدریس مهندس ریحان برگزار گردید.

شرکت کنندگان در دوره آبکاری عمومی:
آبکاری زیبابین/ آرمان خودرو/ آبکاری خوبریزان/ مادو/ تعمیرگاه اسلحه شکاری/ مهندسین بهراد/ پارک علم و فناوری قزوین/ شفق دانا و …

 

منبع: ایران نیوز

rang247اخبار صنایع رزیناخبار صنایع رنگخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ95/10/13 گزارش پنجمین دوره 'آبکاری عمومی' - 3 دی ماه پنجمین دوره آموزشی 'آبکاری عمومی' در تاریخ 3 دیماه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تدریس مهندس ریحان برگزار گردید. شرکت کنندگان در دوره آبکاری عمومی: آبکاری زیبابین/ آرمان خودرو/ آبکاری خوبریزان/ مادو/ تعمیرگاه اسلحه شکاری/ مهندسین بهراد/ پارک علم و فناوری قزوین/...اخبار صنایع رنگ و رزین