۹۶/۰۱/۱۹

‏دریافت رایگان پوستر تقویم صنعت رنگ، آبکاری و پوشش ۱۳۹۶

گروه نشریات پوششهای سطحی امسال نیز همچون سالهای گذشته نسبت به چاپ پوستر تقویم صنعت رنگ، آبکاری و پوشش اقدام نموده است.

 

صنایع رنگ و رزین

 

در این تقویم، تاریخ کلیه همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با صنعت رنگ، آبکاری و پوشش در سال ۱۳۹۶ مشخص گردیده است.
تقویم امسال با حمایت شرکتهای زیر به چاپ رسیده است: بانک رنگ هنرمند – نیکاب شیمی – رنگ الوان – رنگ مکث – بانیان امید.

 

منبع: ایران نیوز

https://rang247.com/wp-content/uploads/2017/04/0620.jpghttps://rang247.com/wp-content/uploads/2017/04/0620.jpgrang247اخبار صنایع رنگخبرگزاری,خبرگزاری رنگ و رزین,رزین,رنگ۹۶/۰۱/۱۹ ‏دریافت رایگان پوستر تقویم صنعت رنگ، آبکاری و پوشش ۱۳۹۶ گروه نشریات پوششهای سطحی امسال نیز همچون سالهای گذشته نسبت به چاپ پوستر تقویم صنعت رنگ، آبکاری و پوشش اقدام نموده است.     در این تقویم، تاریخ کلیه همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با صنعت رنگ، آبکاری و پوشش...اخبار صنایع رنگ و رزین