Archives for مرداد, ۱۳۹۵

اخبار صنایع رزین

بازار رزین به دو جهت مختلف حرکت می کند!!

طبق پیش بینی کارشناسان در ناپل، فلوریدا : نقش اصلی در بازار مواد سال ۲۰۱۶ را اقتصاد رزین، نرخ بازیافت و معاملات مالی بازی می کنند. کارشناسان مواد انجمن اجرایی پلاستیک و…
ادامه مطلب