تولید آزمایشگاهی نانوساختارهای فوتوکرومیک لنزهای چشمی در کشور اخبار صنعت رنگ به نقل از ایسنا: محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موفق به تولید آزمایشگاهی نانوساختارهایی با قابلیت تغییر رنگ در…
ادامه مطلب