جوهر نانویی برای چاپ روی پارچه و شیشه تولید شد اخبار رنگ به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید نیمه‌صنعتی جوهرهای تصعیدی با کاربرد…
ادامه مطلب